Home  / 
Velkommen ...
Etter mangeårig erfaring i Tyskland og BeNeLux-Statene har vi nå også kommet til Norge.

Vi er spesialister i

• Høyeffektiv Nano-Proteksjon
• HMS, Bedriftshygiene
• Spesial rensemidler
• Kjemikalier

Vennligst ta kontakt med Danny Schäfer på 93 44 33 62
Alltid aktuell: Miljø

Vi forplikter oss til å rekke våre økonomiske målsetninger med mest mulig fokus på miljøet og i å være skånsom med alle naturlige ressurser. Helse og sikkerhet er viktig for oss.
© LUXCHEM 2010 - ALL RIGHTS RESERVED - DESIGN BY BUDDHA5