DE / FR / NO
DE / FR / NO

Tre & Stein Forsegling

Anorgansk-organsk væske. Overflaten får en usynlig „top-coat“ med hydrofobe (water-repellant) og oleofobe (oil-repellant) egenskaper. Kan brukes til åpenporige og sugende overflater. o Stein, tre, teak, terrakotta, terrasser o Sandstein, gassbetong o Fliser, steinplater, takstein o Naturstein, gravstein, marmor osv. Effekter: o Beskytter langvarig mot vann, forurensinger, fett og olje o Forsegler overflater o Langvarig effekt o UV-bestandig o Forebygger forvitring av tre-overflater o Gir sopp, grønnbelegg og moser ingen mulighet o Forurensinger skylles kun med vann